Forum Green Smart City

II Forum Green Smart City
Głos nauki w walce ze smogiem
pod honorowym patronatem prezydenta miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego
28 listopada 2016 r.
Centrum Kongresowe UR, al. 29 listopada 46

11.00    Otwarcie konferencji:
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR

  • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • mgr inż. Józef Gawron – Wicewojewoda Małopolski
  • mgr inż. Witold Śmiałek – Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza

Moderator: red. Sławomir Mokrzycki
11.20 Panel I: „Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w obszarach zurbanizowanych”
1)   prof. Volodymyr Snitynskiy, doc. Bohdan Krektun, doc. Petro Khirivskiy: „Problems of air
contamination in urban areas of West region of Ukraine and perspectives of their solutions”
– Lviv National Agrarian University, Dublany, Ukraine
2)   dr inż. Attila Tóth: „Improving the Urban Environment and Life Quality through Green
Infrastructure in the City of Nitra” – Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovakia
3) mgr inż. Witold Śmiałek: Działania Miasta w zakresie poprawy powietrza atmosferycznego
oraz ochrony mieszkańców przed zanieczyszczeniami – Doradca Prezydenta Miasta Krakowa
ds. Jakości Powietrza
Paneliści: doc. Bohdan Krektun, dr inż. Attila Tóth, mgr inż. Witold Śmiałek,  mgr inż. Paweł Ciećko
12.30 Przerwa – lunch
13.00 Panel II: SMART CITY – „Techniczno-architektoniczne uwarunkowania środowiska miejskiego”
1) prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński: „Kraków 21: progresywna, policentryczna, przewiewna
i piękna metropolia” – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2)  prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński „Znaczenie technologii IT w Green Smart City”
– Akademia Górniczo-Hutnicza
Paneliści: prof. zw. dr hab. inż. Urszula Litwin, prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński,
 prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński
14.00 Panel III: GREEN CITY – „Znaczenie i funkcje zieleni w mieście”
1) prof. dr hab. Stanisław Gawroński „Perspektywy i ograniczenia roślin w obniżeniu toksyczności powietrza w terenie zurbanizowanych”– SGGW Warszawa
Paneliści: prof. dr hab. Stanisław Gawroński, dr hab. inż. Piotr Muras, dr inż. arch. Małgorzata           
                 Wilczkiewicz, mgr inż. Piotr Kempf

14.45 Podsumowanie i zamknięcie Forum:
                 JM Rektor UR, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Polityka cookies