Forum Green Smart City

O forum

Wzrastające zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny problem w Polsce i na świecie. Powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Jak pokazują dane statystyczne, rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera w Polsce nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

Według raportu NIK, Polska ma od lat najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej!

Z kolei jak wynika z analiz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, stan powietrza w województwie małopolskim wymaga podjęcia działań zmierzających do poprawy jego jakości, ze względu na ponadnormatywne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, a zwłaszcza wysoki poziom pyłu zawieszonego PM10. Przyczyną zanieczyszczeń powietrza w Krakowie jest m.in. jego niekorzystne położenie, duża liczba dni bezwietrznych oraz zabudowa kanałów przewietrzania miasta. Problemem jest też niedostateczna informacja o stanie zanieczyszczenia powietrza i sposobach jego eliminacji. Koniecznym staje się więc podjęcie szerokiej, otwartej dyskusji przez władze samorządowe, naukowców, ekspertów oraz mieszkańców Małopolski, której celem byłoby dokonanie pozytywnych zmian w myśleniu i podjęcie konstruktywnych decyzji na rzecz jakości powietrza.

II Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem – przeprowadzone będzie w formule paneli dyskusyjnych, poprzedzonych referatami wprowadzającymi. Moderatorem dyskusji będzie red. Sławomir Mokrzycki z Krakowskiego Ośrodka TVP. Do udziału w nim zaproszeni zostali reprezentanci władz województwa, miasta Krakowa, gmin województwa Małopolskiego, eksperci i naukowcy z krakowskich uczelni.

Pierwsza edycja edycja wydarzenia zgromadziła prawie 400 uczestników (w tym starostów, burmistrzów, wójtów, pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za ochronę środowiska i rolnictwo, działaczy na rzecz ochrony środowiska, studentów, uczniów szkół średnich) z całej Małopolski (powiaty: wadowicki, krakowski, suski, chrzanowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, wadowicki, tarnowski, limanowski, myślenicki, brzeski, bocheński, proszowicki, miechowski, wielicki, tatrzański).


Forum organizowane jest w ramach działalności Związku Uczelni InnoTechKrak - pierwszego formalnego związku uczelni w Polsce, stworzonego przez AGH, Politechnikę Krakowską oraz Uniwersytet Rolniczy, którego celem jest wzmocnienie potencjału naukowo-badawczo-dydaktycznego trzech krakowskich uczelni.


Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR

Członkowie:
mgr Tomasz Szanser, Kanclerz UR
dr Barbara Kępys, Kierownik Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą
mgr Dominika Dankiewicz, Kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej
Elżbieta Kugiel, Biuro Wymiany Międzynarodowej
mgr inż. Mariusz Kwinta-Pudełko, Kierownik Działu Informatyki
mgr inż. Izabella Majewska, rzecznik prasowy UR
mgr Jacek Okarmus, Biuro Promocji i Informacji UR

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni UR
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich UR
prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk, Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR
prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, Dziekan Wydziału Leśnego UR
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur, Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR
prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR
dr hab. inż. Józef Hernik, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR
dr hab. inż. Piotr Muras, prof. UR, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR
dr hab. inż. Bożena Pawłowska, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR
dr inż. Zbigniew Zuśka, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Polityka cookies